działalność firmy
      kontakt
      referencje
      mapa dojazdowa
      galeria zdjęć
      usługi pozagórnicze
      działalność na rzecz regionu
      działalność na rzecz sportu
      strona główna


Zatrudnimy do pracy pod ziemią:

  • górników,
  • górników kombajnistów chodnikowych,
  • górników rabunkarzy,
  • mechaników ze znajomością kombajnów chodnikowych,
  • elektryków ze znajomością kombajnów chodnikowych,
  • osoby dozoru górniczego o specjalności: górnik, mechanik, elektryk.
Zgłoszenia są przyjmowane w siedzibie firmy w Mysłowicach, ul. Laryska 21 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00, tel. 032 318 31 20

email:  remagum@wp.pl