działalność firmy
      kontakt
      referencje
      mapa dojazdowa
      galeria zdjęć
      usługi pozagórnicze
      działalność na rzecz regionu
      działalność na rzecz sportu
      strona główna
Kontrola działania:
id: 3
Kliknij aby zobaczyć skan listu referencyjnego

Katowicki Holding Węglowy S.A. KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO "WUJEK" 40-596 KATOWICE UL. WINCENTEGO POLA65

Firma REMAGUM-SERWIS ZGG Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach przy ul.Larsa 21 wykonała roboty górnicze w KWK "WUJEK" w zakresie pobierki spągu w wyrobiskach dołowych w celu zabudowy urządzeń transportu materiałów i odstawy wyrobku. W dotychczasowym okresie współpracy roboty na które zostały zawarte umowy wykonano terminowo, bezpiecznie i zgodnie ze sztuką górniczą. Powyższe daje podstawy do uznania firmy REMAGUM-SERWIS za wykonawcę wiarygodnego w zakresie w.w robót.
email:  remagum@wp.pl