działalność firmy
      kontakt
      referencje
      mapa dojazdowa
      galeria zdjęć
      usługi pozagórnicze
      działalność na rzecz regionu
      działalność na rzecz sportu
      strona główna
Kontrola działania:
id: 6
Kliknij aby zobaczyć skan listu referencyjnego

KOPALNIA WĘGLA S.A. KWK "Rydułtowy-Anna"

Kopalnia Węgla kamiennego "Rydułtowy-Anna" Ruch Rydułtowy kierując się względami techniczno-ekonomicznymi w zakresie zapewnienia ciągłości ruchu Górniczej Odstawy Zbiorczej związała się z umową w tym zakresie z wyspecjalizowaną firmą:

REMAGUM-SERWIS ZGG Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach z którą związani jesteśmy umową w ramach wygranego przetargu na wykonanie kompleksowych usług w zakresie połączeń taśm przenośnikowych o szerokości 1000-1400 mm jedno i wieloprzekładkowych różnych producentów i o różnych wytrzymał ościach, sposobem klejenia na zimno sprawdzoną metodą według technologii "TIP TOP Stahlgruber" oraz wulkanizacji na gorąco przy pomocy prasy typu "PIOMA PWD-18" lub ich regeneracji.

Mając doświadczenie z wieloletnią współpracą i biorąc pod uwagę jakość świadczonych usług, całodobową dyspozycyjność w przypadkach awaryjnych, a także każdorazowe udzielanie gwarancji na wykonane prace oraz przeglądy pogwarancyjne można stwierdzić że firma: REMAGUM-SERWIS ZGG Sp. z o.o. spełnia nasze oczekiwania w zakresie kompleksowej obsługi transportu przenośnikowego i w pełni zasługuje na miano firmy dobrej i sprawdzonej w górniczych uwarunkowaniach utrzymania ciągłości ruchy i wymogów bezpieczeństwa.
email:  remagum@wp.pl